NIEUWSBRIEF

  • Noteren in je agenda!

    Safe the date!

    Oliebollen-toernooi 23 december 2022

    Lustrumfeest 3 juni 2023

Algemene leden vergadering (ALV)

31 oktober jl. is in de sporthal Groote Veen de jaarlijkse ALV gehouden. Na vorig jaar de ALV online gehouden te hebben was het dit jaar weer mogelijk voor de leden om fysiek aanwezig te zijn. Tijdens de ALV is het jaarverslag van het bestuur en de commissies besproken. Vervolgens heeft de penningmeester verslag gedaan van het afgelopen jaar en de begroting plus de contributie voor het komende seizoen gepresenteerd. Uit de begroting zijn geen bijzonderheden gekomen. Tot onze grote vreugde kan de contributie voor alle teams het komende seizoen gelijk blijven en voor één team zelfs verlaagd worden.

Daarnaast zijn er twee nieuwe bestuursleden ingehamerd, voor de functie van voorzitter en secretaris. Mark Sikkens zal vanaf heden de rol van voorzitter bekleden en Emma de Jong de rol van secretaris. Dit betekent dat Joram Wagtelenberg na 6 jaar als voorzitter en het laatste jaar ook als secretaris afscheid neemt van de club. Via deze weg wil het huidige bestuur Joram nogmaals bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren. Joram, bedankt!

Oliebollen-toernooi 23 december 2022

Dit jaar kan er gelukkig weer een oliebollen-toernooi georganiseerd worden voor de hele club! Het oliebollen-toernooi zal dit jaar worden gehouden op vrijdag 23 december 2022 in Sporthal Groote Veen te Eelde.

Het programma ziet er als volgt uit:

16:30-18:00 Peanuts + u12 (ouders zijn welkom)

18:00-19:30 MU14 + VU16 + MU16

19:30-21:00 MU18 + senioren

We hopen jullie daar te zien om samen te genieten van basketbal en oliebollen.

Vacatures

Lijkt het je leuk om je in te zetten voor de club? We zijn op zoek naar enthousiaste exercitianen voor de sponsorcommissie, toernooicommissie en de jeugd- en activiteiten commissie!

Bij interesse, vragen of andere zaken kun je contact op nemen met het bestuur.