CONTRIBUTIE

Contributie
De contributie bestaat uit de bondscontributie en verenigingscontributie. De verenigingscontributie is niet alleen afhankelijk van de leeftijd maar ook van de competitie waarin wordt gespeeld (bijvoorbeeld jeugd of senioren) en het aantal keren dat getraind wordt.

De verenigingscontributie is opgebouwd uit de volgende componenten: zaalhuur (meer dan 50% van de lasten), trainerskosten, kosten voor materiaal, secretariaat, wedstrijdkosten, toernooikosten en onvoorziene kosten.

Indien men wenst te spelen in competitieverband, dan huren leden een tenue voor € 20,- per seizoen. Dit bedrag wordt samen met de contributie afgeschreven.

Alle leden van 12 jaar en ouder wordt gevraagd om loten te verkopen voor de Grote Club Actie (GCA). Verrekening van de GCA is onderdeel van de derde termijn van de contributie. Voor alle leden vanaf 18 jaar geldt verplichte afname van 4 GCA loten en wordt (€ 3,- per lot) samen met de contributie afgeschreven.

Bij aanmelding dient eenmalig inschrijfgeld te worden betaald. Jeugd tot 16 jaar betaalt eenmalig € 5,- en jeugdleden/senioren van 16 jaar en ouder betalen eenmalig € 15,-. Het bedrag wordt samen met de contributie afgeschreven.

Contributie Bondsbijdrage Verenigingsdeel Huur tenue GCA Totaal bijdrage
Heren 1 € 150 € 245 € 20 € 12 € 427
M18 € 80 € 265 € 20 € 12 € 377
M16 € 80 € 225 € 20 € 12 € 337
M14-1 € 80 € 195 € 20 x € 295
M14-2 € 80 € 195 € 20 x € 295
M12 € 60 € 185 € 20 x € 265
Dames 1 € 150 € 235 € 20 € 12 € 417
V16  € 80  € 235 € 20 € 12 € 337
V14 € 80 € 195 € 20 x € 295
V12 € 60 € 185 € 20 x € 265
Peanuts x € 170 x x € 170
Pretteam x € 245 x x € 245
M Training x € 240 x x € 240
M Training TB x € 229 x x € 229
M Training 50% x € 120 x x € 120

(*) de bondscontributie kan (tussentijds) nog door de Nederlandse Basketbal Bond (NBB) worden aangepast. De bondscontributie draagt Exercitia ’73 af aan de NBB. Een eventuele verhoging wordt volledig doorberekend aan de leden.

Betaling
De contributie wordt automatisch geïncasseerd in vier termijnen. De eerste termijn wordt rond 20 oktober afgeschreven, de tweede termijn rond 20 november, de derde termijn rond 20 februari en de vierde, laatste termijn, rond 20 mei. Nieuwe leden dienen een volledig ingevuld machtigingsformulier ‘automatische incasso’ in te leveren.

Betalen in meerdere termijnen of in één keer
Eventueel kan na overleg met de penningmeester afwijkend betaald worden.

Afmelden
Voor regels rondom het afmelden willen we u verwijzen naar afmeldpagina.

Bondscontributie
De bondscontributie moet altijd geheel betaald worden, ook al speelt men maar 1 wedstrijd. Exercitia ’73 is namelijk de complete bondscontributie verschuldigd aan de NBB ongeacht het aantal gespeeld wedstrijden. De mogelijkheid bestaat om als trainingslid drie wedstrijden mee te spelen neem hiervoor altijd tijdig en voorafgaand aan het meespelen met de wedstrijden contact op met de ledenadministratie.

Verlaging contributie ziekte/blessure
Het is mogelijk om in geval van langdurige ziekte/blessure (6 weken of langer) een korting (naar rato van het aantal gemiste trainingen met een maximum van 50%) op de contributie aan te vragen. Deze korting is alleen van toepassing op het verenigingsdeel van de totale contributie. De korting is alleen gedurende de periode van ziekte/blessure van kracht. Het verzoek om voor korting in aanmerking te komen moet bij de penningmeester worden gedaan in deze periode en kan niet achteraf worden aangevraagd. Als je weer gaat trainen/spelen moet je de penningmeester hierover tijdig informeren.

Gezinskorting
–           Voor gezinnen waarvan meerdere kinderen lid zijn bij Exercitia ’73 geven wij een korting. Dit geldt voor jeugdleden tot 18 jaar.
–           2e gezinslid: 25% korting voor het laagste contributiebedrag
–           3e gezinslid: 50% korting voor het laagste contributiebedrag, het 2e gezinslid ontvangt 25% korting.