Vertrouwenspersoon2017-09-05T19:04:16+00:00

VERTROUWENSPERSOON

De vertrouwenspersoon van Exercitia is Margreet Beimers. Zij is beschikbaar als klankbord in situaties waarin leden van de vereniging of betrokkenen ( te denken valt bijv. aan ouders) zich geconfronteerd zien met ongewenste situaties waarvoor ze zelf geen oplossing zien. Te denken valt aan zaken als discriminatie, verbale of nonverbale agressie, (seksuele) intimidatie of ander grensoverschrijdend, ongewenst of ongepast gedrag. De vertrouwenspersoon helpt zoeken naar een oplossing, kan aanbieden te bemiddelen, of zo nodig doorverwijzen naar een andere instantie. De vertrouwenspersoon heeft binnen de vereniging een onafhankelijke positie, maakt geen deel uit van het bestuur en is geen lid van de vereniging. Zij is gebonden aan geheimhouding en zal wat haar ter ore komt niet met anderen bespreken, tenzij uitdrukkelijk anders wordt afgesproken.

Wie meer wil weten over wat een vertrouwenspersoon kan en doet, kan via deze link een uitgebreide taak-en functieomschrijving vinden. De vertrouwenspersoon is telefonisch ( 06-48112441) en per mail (mbeimers@xs4all.nl) bereikbaar.