VERTROUWENSCONTACTPERSOON

De vertrouwenscontactpersoon van Exercitia ’73 is Ciska Wit. Een vertrouwens(contact)persoon (VCP) is binnen de sportclub het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie, discriminatie, verbale of non verbale agressie of ander grensoverschrijdend, ongewenst of ongepast gedrag. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc. Deze persoon biedt binnen de club een luisterend oor, geeft raad en verwijst door naar geschikte hulp. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Veel verenigingen en alle – bij NOC*NSF aangesloten – sportbonden hebben zo’n vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Ze wijzen de weg bij vragen en kunnen actief meedenken over preventieve maatregelen.

Binnen de vereniging heeft de VCP een neutrale positie. De VCP wordt geacht te handelen volgens een vast protocol. Het is niet de bedoeling dat de VCP het probleem van de melder overneemt, inhoudelijk begeleidt of zelf onderzoek doet. De VCP maakt wel melding van een probleem of incident bij het bestuur. Dit gaat via een rapportage-systeem waarbij de gegevens geanonimiseerd zijn en dus niet door andere partijen zijn terug te leiden tot een persoon. Alle informatie die de VCP ontvangt, wordt vertrouwelijk en zoveel mogelijk anoniem behandeld.

Voor uitgebreidere informatie kun je terecht op de website van NOC/NSF: https://www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport

Ciska is via e-mail ciskabuijze@gmail.comen via mobiele telefoonnummer 06-49052464 goed bereikbaar. Mocht het onverhoopt toch niet lukken, dan kun je altijd bellen of mailen met het Vertrouwenspunt Sport:Telefoon: 0900-202 55 90, en vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl