NOTULEN ALV 2018

Hierbij het jaarverslag van 2017 en de notulen van de Algemene Ledenvergadering van afgelopen dinsdag 9 oktober 2018.
Jaarverslag en notulen