NOTULEN ALV 2019

Hierbij het jaarverslag van 2018 en de notulen van de Algemene Ledenvergadering van afgelopen dinsdag 15 oktober 2018.
Jaarverslag en notulen