LEDENVERPLICHTINGEN

Taken en vergoedingen
Exercitia ’73 is een vereniging en net als bij elke vereniging blijkt het steeds weer moeilijk om een goed bestuurlijk en organisatorisch kader te vinden. Om te voorkomen dat we steeds dezelfde mensen teveel belasten, wordt van de leden verwacht dat ze bepaalde taken uitvoeren zoals tafelen en fluiten. Gedurende het seizoen wordt er voor de jongste jeugd een tafelcursus georganiseerd en wordt in samenwerking met de NBB een (verplichte) scheidsrechterscursus georganiseerd.

Voor bepaalde taken worden vergoedingen toegekend. Hieronder een overzicht:

  • Bestuurslid: geen vergoeding.
  • Tafelfunctionarissen: geen vergoeding.
  • Basketbal Scheidsrechters 2 (BS2, voormalig F-scheidsrechters): geen vergoeding.
  • Trainers / coaches: ontvangen een vergoeding van de club, afhankelijk van de ervaring, het diploma en het aantal keren dat training wordt gegeven.
  • BS 3/4 Scheidsrechters (voormalig E/D scheidsrechters): BS 3/4 scheidsrechters worden door de NBB aangeschreven en ontvangen een vergoeding voor het fluiten per wedstrijd en een kilometervergoeding van de NBB.

Spreiding van functies betekent samen zorgen voor een goed functionerende vereniging. Binnen Exercitia ’73 gelden een aantal “regels” waar elk team aan dient te voldoen. Zo moet elk team regelmatig een jurytafel leveren, een wedstrijdcommissaris en moet er regelmatig gefloten worden.

Voor veel leden is het vervullen van andere taken en functies een vervelende bijkomstigheid. Je wordt immers lid om te “ballen” en niet om bijvoorbeeld een middag zaalcommissaris te zijn. Toch kan een vereniging niet bestaan zonder de bereidheid van mensen om dergelijke werkzaamheden op zich te nemen. En het blijkt altijd weer; vele handen maken licht werk.

Taken van ouders
Binnen Exercitia ’73 zijn de ouders/verzorgers voor de jeugdteams heel belangrijk. Er wordt onder andere een beroep op ouders gedaan om bij toerbeurt voor het vervoer te zorgen van uitwedstrijden, maar ook om tafelfuncties te vervullen en indien mogelijk te fluiten.

Scheidsrechters
Vanuit de NBB heeft de vereniging de verplichting om scheidsrechters te leveren per team. Afhankelijk van de hoogte van het spelniveau (afdeling/landelijk) zijn er hogere diploma’s verplicht voor de scheidsrechters. De meeste teams volstaan met een BS2 scheidsrechter. Onderling ruilen binnen de vereniging voor deze fluitbeurten is toegestaan. Voor bepaalde teams is de vereniging verplicht een BS3 scheidsrechter te leveren. Die mogen onderling niet ruilen zonder toestemming van de aanschrijver op het afdelingsbureau.

Scheidsrechterscursus
In principe moet elk lid van de vereniging, ouder dan 14 jaar een BS2 diploma hebben of een cursus volgen om deze te halen. Daarom is elk lid van 14 jaar en ouder verplicht minimaal een BS2 cursus te volgen. Als je je diploma haalt worden de kosten voor de BS2 cursus en eveneens voor hogere scheidsrechterscursussen door de vereniging betaald.

Het niet voldoen aan scheidsrechterstaken brengt het risico met zich mee dat er minder teams aan de competitie kunnen deelnemen. Het is dus van belang om voldoende scheidsrechters op niveau te hebben, zodat Exercitia ’73 op alle niveaus kan (blijven) spelen.