CURSUS EN OPLEIDINGEN

Scheidsrechterscursus
Ieder lid van 14 jaar en ouder wordt geacht om het spelregelbewijs te halen. Dat kan via een module op de website Basketball Masterz.
Daarnaast zal Exercitia’73 een cursus Basketball Scheidsrechter 2 (BS 2) organiseren in afstemming met de afdelingsmedewerker en de afdelingswerkgroep Arbitrage van de NBB. De scheidsrechtersfunctionaris zal de diverse leden voor deze cursus oproepen. Ieder lid van 14 jaar of ouder is verplicht om, indien opgeroepen, deze BS 2 cursus te halen. Exercitia’73 betaalt de cursuskosten indien het lid is geslaagd.
Naar behoefte of naar noodzaak worden ook BS 3 en BS 4 cursussen gefaciliteerd door Exercitia’73.

Tafelcursus
Voor de jongste jeugd wordt er een cursus georganiseerd over hoe je tafelfuncties moet doen: het invullen van het mobiel Digitaal Wedstrijd Formulier en het bedienen van het elektronische scorebord. Hier is alvast de powerpoint over het Digitaal Wedstrijd Formulier (download PowerPoint) te bekijken.

Trainer/coachopleidingen
Informatie over trainer/coachopleidingen is op te vragen bij de technische commissie. Exercitia’73 zal de kosten verbonden aan de deelname aan de trainerscursus betalen wanneer de kandidaat het examen met goed gevolg afsluit (reis‐ en verblijfskosten worden niet vergoed).
Wanneer het examen niet met goed gevolg afgesloten wordt of wanneer de kandidaat afwezig is bij de cursus worden de kosten van de cursus verhaald op de kandidaat.
Wanneer de kandidaat binnen 2 jaar na het behalen van het examen van de trainerscursus bij Exercitia’73 vertrekt en bij een andere vereniging als trainer aan de slag gaat, wordt per jaar de helft van de kosten van de cursus alsnog verhaald op de kandidaat.