Aanmelden bij BV Exercitia ’73

Probeer, zonder verplichtingen
Omdat het belangrijk is dat de sport die je wilt gaan beoefenen goed bij jou past, mag je bij ons 3 keer gratis meetrainen voordat je je aanmeldt. Zo kan je op een vrijblijvende manier kennismaken met de sport, de vereniging, de trainer en je team. Aanmelden voor een proeftraining kan via de trainer zelf maar ook via ons secretariaat, door te mailen naar: secretaris.exercitia73@gmail.com.

Of meld je nu gelijk aan
Lid worden bij een basketbalclub? Exercitia ’73 is een goede keuze! Exercitia ’73 is namelijk de leukste basketbalvereniging van Noord-Nederland en biedt voor iedereen de mogelijkheid om op zijn/haar eigen niveau te kunnen basketballen. Bij onze basketbalvereniging is voor iedereen plaats, van jong (peanuts vanaf 6 jaar), tot oud (recreanten). Ieder team wordt begeleid door 1 of 2 fanatieke en energieke gecertificeerde trainers die iedereen op zijn eigen niveau begeleiden naar het beste van zijn/haar kunnen!

Als je lid van onze vereniging wilt worden vul dan onderstaand formulier in.

  * verplichte velden


  vrouwman


  training lidcompetitie lid


  geenBT2BT3BT4

  Aanvullende gegevens ouder(s)/verzorger(s) indien jonger dan 16 jaar.


  Beide indien mogelijk

  Voorwaarden van de vereniging
  Bij de aanmelding dient men akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden van de vereniging:

  • Er dient bij aanmelding eenmalig inschrijfgeld te worden betaald. Jeugd tot 16 jaar betalen eenmalig € 5,- euro en jeugd/senioren van 16 jaar en ouder betalen eenmalig € 15,- euro. Het bedrag wordt samen met de contributie afgeschreven.

  • De persoonsgegevens worden opgenomen in ons ledenadministratiesysteem.

  • Indien men in competitieverband wenst te spelen dient er digitaal een pasfoto te worden gestuurd aan de ledenadministratie van B.V. Exercitia’ 73. E-mail: bvexercitia73.leden@gmail.com

  • Indien men vanaf 15 jaar wenst te spelen in competitieverband, is men tevens verplicht tot het volgen van een scheidsrechtercursus. Leden van 14 jaar moeten verplicht van de NBB een spelregelbewijs halen.

  • Indien men wenst te spelen in competitieverband, leden huren een tenue voor 20,- euro per seizoen. Dit bedrag zal samen met de contributie geïnd worden.

  • Indien men de afgelopen vijf jaar lid is geweest van een andere basketbalvereniging, dient men zelf voor de overschrijving (‘schuldvrijverklaring’) te zorgen. Dit kan aangevraagd worden bij de andere basketbalvereniging.

  • Van alle leden wordt een inzet gevraagd voor het vervullen van taken binnen de vereniging. Dat kan zijn het vervullen van een kaderfunctie, het trainen/coachen van een team, het fluiten van wedstrijden of het vervullen van zaal- en tafelfuncties bij thuiswedstrijden. Uitgangspunt is dat
   elk team tenminste twee mensen levert om iets voor de club te doen. Ook deelname aan de Grote Club Actie. Voor leden onder de 16 geldt dit ook voor de ouders/verzorgers van leden.

  • Ouders/verzorgers van jeugdleden zal, indien zij beschikken over eigen vervoer, gevraagd worden om het team waar het betreffende jeugdlid deel van uit maakt, te vervoeren van en naar wedstrijden buiten Eelde/Paterswolde.

  • Aan ouders/verzorgers van jeugdleden kan gevraagd worden om tafeltaken op zich te nemen tijdens thuiswedstrijden van het team waar het lid in speelt.

  • Jeugdleden in de teams t/m onder 14 jaar wordt gevraagd actief loten van de Grote Clubactie te verkopen. Ieder lid is verplicht om minimaal 4 loten (3 euro per lot) af te nemen indien niet minimaal 4 loten worden verkocht.

  • Leden die alleen trainingslid zijn en dus geen competitie spelen, zijn niet verzekerd bij de Nederlandse Basketball Bond.

  • Afwijkingen op bovengenoemde voorwaarden zijn alleen mogelijk in overleg met het bestuur.

  • huishoudelijk reglement bij de aanmelding;
   * Afmelden doe je voor 1 mei.
   * Afmelden tussen 1 mei en 1 juli: 50 euro boete.
   * Afmelden tussen 1 juli en start trainingen: 50 euro boete en volledige bondsbijdrage.
   * Afmelden na start trainingen: volledige contributie betalen.
   Uitzonderingen als blessure of ander soort overmacht daar gelaten.

  • B.V. Exercitia’ 73 houdt zich aan de privacy voorwaarden zoals volgens de AVG-wetgeving is vastgesteld.


  AUTOMATISCHE INCASSO
  B.V. Exercitia ’73 vraagt van alle leden de mogelijkheid tot automatische incasso. Mocht een lid hier niet toe in staat zijn dan is er in overleg met de penningmeester een uitzondering mogelijk. De automatische incasso heeft voor de leden het voordeel dat de contributie gespreid wordt geïnd, zonder dat de kans bestaat een termijn te missen. Een lid machtigt de vereniging tot het afschrijven van contributie en overige bijdragen (met overige bijdragen wordt de functievereffeningsbijdrage bedoeld, maar ook eventuele boetes), door onderstaande machtiging in te vullen en te voorzien van een handtekening. Het incasso ID van Exercitia is: NL95ZZZ400455280000
  Bankrekeningnummer Exercitia is: NL56RABO0315868198

  Ondergetekende verleent tot wederopzegging machtiging aan B.V. Exercitia '73 om van zijn/haar ondergenoemde rekening bedragen af te schrijven ten behoeve van contributie en overige bijdragen.

  Ik ga akkoord met de voorwaarden van de vereniging (*)

  Ik ga akkoord met de automatische incasso (*)