NIEUWSBRIEF

  • Noteren in je agenda!

    ·       10 juli eindejaarstoernooi

    ·       Incasso’s rond half juli

    ·    24 augustus start trainingen

     

Teamindeling

Het is gelukt! De teamindelingen (inclusief trainers en coaches) en het trainingsrooster voor volgend seizoen zijn rond. Het trainingrooster is nog voorlopig. We zijn blij dat we voor alle teams weer begeleiding hebben kunnen vinden.

Naast de teamindelingen ook de trainingstijden per team, én de klassenindeling voor de competities. Het eerste damesteam zal volgende jaar de landelijke competitie gaan spelen. De trainingen starten in de eerste week na de schoolvakanties weer, dus vanaf 23 augustus. Je trainer zorgt ervoor dat er een groepsapp komt waar je alle relevante informatie krijgt.

Contributie
Er zal net als afgelopen jaren weer rekening gehouden worden met de eventuele kortingen die zijn verkregen. De laatste inning van de contributie die rond 23 juli zal zijn zal er dan ook voor zorgen dat de kosten gedekt zullen worden die wij als vereniging zijn gemaakt. Mochten hier nog vragen over zijn, stel deze dan aan de penningsmeester of stel ze tijdens de ALV die in oktober zal plaats vinden.

Lustrum commissie

We zijn ondertussen flink aan de slag om een commissie te vormen om het lustrum van volgend jaar vorm te geven! 50 jaar bestaat BV Exercitia ’73 volgend jaar en dit willen we het hele jaar met jullie vieren! We zullen voor jong en oud het hele jaar leuke activiteiten organiseren en eindigen met een groots eindtoernooi. We hebben al een aardige delegatie maar zijn nog altijd op zoek naar mensen die het leuk vinden om mee te denken of mee te organiseren!

We horen graag van jullie!!!

Voorzitter en Secretaris
We blij en trots dat we tijdens de ALV onze nieuwe voorzitter en nieuwe secretaris aan jullie mogen voorstellen. We zijn erg blij met deze nieuwe aanwinst! Komende periode zal in het teken staan van overdragen en het samen doen. Tijdens de ALV zullen Mark Sikkens, Voorzitter en Emma de Jong, secretaris geïnstalleerd worden. Welkom!!!

Vacant
Sponsorcommissie
Je zorgt ervoor dat Exercitia’73 nieuwe sponsors aantrekt en de sponsors die het heeft behoudt. Voor meer informatie vraag onze voorzitter Joram Wagtelenberg. voorzitter.exercitia73@gmail.com

Naast de sponsorcommissie zijn we altijd opzoek naar mensen die kort of langdurend met weinig of veel tijd iets voor de club willen betekenen. Stuur je interesse naar de secretaris en er zal contact opgenomen worden met jullie.

Vriendelijke groeten,
Bestuur BV Exercitia’73