Algemene Ledenvergadering 2021

Dit jaar staat de Algemene Ledenvergadering gepland op dinsdag 26 oktober om 19:30 uur. De locatie is afhankelijk van het aantal aanmeldingen en wordt later bepaald. Aanmelden kan tot uiterlijk 20 oktober door een mail te sturen naar secretaris.exercitia73@gmail.com o.v.v. ‘aanmelding ALV’. Bijgevoegd de agenda en aanvullende stukken:

Agenda ALV

Bijlage 1 Notulen ALV 2020

Bijlage 2 Jaarverslag bv exercitia 2021

Bijlage 3 Voorstel afmeldprocedure

Bijlage 4 Voorstel kaderfuncties