NIEUWSBRIEF

 • Noteren in je agenda!

  ·       19 oktober tafelcursus

  ·       3 november Algemene Leden Vergadering

  ·       Incasso’s rond: 25 oktober, 20 november, 20 februari, 20 mei

   

Sporten en corona

Corona blijft onze alertheid vragen. Ook in Noord-Nederland stijgt het aantal besmetting snel. Exercitia volgt de richtlijnen van de landelijke en gemeentelijke overheid en van de Nederlandse Basketbalbond. Blijf je houden aan de basisregels:

 • blijf thuis bij klachten en laat je zo snel mogelijk testen;
  kinderen tot en met 12 jaar mogen met een snotneus trainen, tenzij gezinsleden koorts hebben en/of benauwd zijn.
 • houd 1,5 meter afstand van anderen buiten het veld;
 • was vaak je handen en hoest en nies in je elleboog;
 • vermijd drukte.

Als je positief getest bent, informeer je direct je trainer die vervolgens het bestuur informeert.

Voor sporthal Groote Veen geldt dat er in principe thuis wordt omgekleed en gedoucht. Maak je toch gebruik van de douches, dan geldt het houden van 1,5 meter afstand. Op de tribunes mogen maximaal 50 mensen op 1,5 meter afstand van elkaar aanwezig zijn. Je mag maximaal 15 minuten voor de start de sporthal betreden. Let op dat het niet is toegestaan om voor en na de training te verzamelen/wachten in de hal (dit geldt zowel voor spelers als voor ouders/verzorgers die hun kinderen ophalen). De kantine is geopend, maar alleen met zitplaatsen. Houd ook hier voldoende afstand. Deze regels zijn voor andere clubs ook op onze website en in de basketbalapp geplaatst.

Algemene Ledenvergadering

Dit jaar staat de Algemene Ledenvergadering gepland op dinsdag 3 november om 19:30 uur. De vergadering wordt digitaal gehouden en aanmelding vooraf is verplicht. Aanmelden kan tot uiterlijk 30 oktober door een mail te sturen naar secretaris.exercitia73@gmail.com o.v.v. aanmelding ALV. Uiterlijk twee weken van tevoren wordt het jaarverslag 2019 beschikbaar gesteld.

Positief gedrag bij sportclubs

Exercitia doet mee aan het project Positief Opgroeien Drenthe (POD) van Sport Drenthe. Sport Drenthe werkt samen met gemeenten, provincie, verenigingen, sportbonden en diverse andere organisaties om iedereen mee te laten doen in een vitale samenleving. Sport en bewegen is daarbij essentieel. Het POD-project richt zich op een positieve en veilige sfeer in en om het veld. Het bestuur en de trainers hebben inmiddels een presentatie over het project gehad. In januari volgt een tweede bijeenkomst voor alle trainers/coaches. Er volgt ook nog een presentatie voor ouders, maar de datum hiervan is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Corona. Wel komen er op korte termijn algemene aanwijzingen hoe ook ouders kunnen bijdragen aan een positieve sportbeleving. Het project leert ons vooral om te focussen op wat goed gaat en dat te benoemen. Daarin kunnen aanwijzingen voor verbetering worden verpakt. Dit leidt tot meer plezier en zelfvertrouwen en uiteindelijk is dat ook de basis voor resultaat. Binnen Exercitia doen we al heel veel goede dingen op het gebied van een positief sportklimaat, maar tegelijkertijd zijn er altijd mogelijkheden om te verbeteren. We grijpen dit project aan om hier concreet en in gezamenlijkheid invulling aan te geven.

Grote Clubactie

Sinds 19 september is de Grote Clubactie weer gestart. De jeugdleden van U12 en U14 is gevraagd om zoveel mogelijk loten te verkopen. Per verkocht lot van 3 euro mag het lid 0,75 cent zelf houden en de rest gaat naar de clubkas. Daarmee kunnen we bijvoorbeeld verhoging van de contributie voorkomen. De verkoopboekjes moeten voor 15 oktober worden ingeleverd bij de trainer.

Tafelcursus
Op maandag 19 oktober wordt om 18:00 uur (tijdens training U12) een tafelcursus gegeven. De presentatie van de tafelcursus staat op de website en kan voorafgaand aan de cursus alvast worden doorgenomen. Tijdens de training zijn twee leden aanwezig die uitleg geven en vragen beantwoorden. Daarnaast is een demo beschikbaar om tijdens de training te oefenen. De training wordt gegeven op de tribune van de sporthal, zodat we zoveel mogelijk de 1,5 meter kunnen waarborgen. In verband met de coronamaatregelen is vooraf aanmelden verplicht. Dat kan door een mail te sturen naar secretaris.exercitia73@gmail.com o.v.v. aanmelding tafelcursus.

Nieuwe digitale scoreborden
Het bestuur heeft twee digitale scoreborden aangeschaft, voor als er op twee kleine velden wordt gespeeld. Het grote, vaste scorebord wordt dan niet langer gebruikt. De digitale scoreborden zijn ter vervanging van de zeer gedateerde er gebrekkig handmatige scoreborden. Bij een mooie, nieuwe sporthal horen uiteraard ook mooie en goede scoreborden.

Trainersvergadering

Afgelopen dinsdag was de eerste trainersvergadering van het seizoen. Naast het al beschreven POD traject waarover we een presentatie kregen, hebben we vooral gepraat over hoe het gaat in de teams. Over het algemeen is er veel plezier en is iedereen blij weer te kunnen basketballen. Er is wel veel zorg over Corona, zowel bij ouders als trainers als leden. We hebben nogmaals de regels rondom Corona doorgenomen en houden de situatie nauwlettend  in de gaten.

Gedurende het seizoen bekijken we de ontwikkeling in de teams. Het kan zijn dat een team toch te hoog of te laag is ingedeeld. Dan kan er halverwege het seizoen gewisseld worden. Ook kan het zijn dat iemand toch niet helemaal past in het team waarin hij of zij is ingedeeld. We hebben geprobeerd teams bij elkaar te houden, maar soms is een leeftijdsklasse omhoog dan net te gek. Geef dit soort signalen, ook van uw kind, altijd eerst door aan de trainer, en anders aan de technische commissie. Samen kunnen we dan naar een oplossing zoeken.

We zijn dringend op zoek naar ouders die willen meehelpen bij de trainingen. Enige basketbalervaring of gevoel voor sport is fijn. Vaak groeien met name jeugdteams nog in aantal gedurende het seizoen, ondersteuning voor de trainer / coach is dan erg fijn. Met name bij de mini’s en enkele jeugdteams kunnen we goed ondersteuning gebruiken. Heeft u belangstelling? Meld u zich dan vooral bij een van de trainers!

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenscontactpersoon van Exercitia is Margreet Beimers. Een vertrouwens(contact)persoon (VCP) is binnen de sportclub het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie, discriminatie, verbale of non-verbale agressie of ander grensoverschrijdend, ongewenst of ongepast gedrag. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc. Deze persoon biedt binnen de club een luisterend oor, geeft raad en verwijst door naar geschikte hulp. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Veel verenigingen en alle – bij NOC*NSF aangesloten – sportbonden hebben zo’n vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Ze wijzen de weg bij vragen en kunnen actief meedenken over preventieve maatregelen. Kijk voor meer informatie en de contactgegevens op de website.

Vriendelijke groeten,
Bestuur BV Exercitia’73

NIEUWSBRIEF

 • Noteren in je agenda!

  ·       19 oktober tafelcursus

  ·       3 november Algemene Leden Vergadering

  ·       Incasso’s rond: 25 oktober, 20 november, 20 februari, 20 mei

   

Sporten en corona

Corona blijft onze alertheid vragen. Ook in Noord-Nederland stijgt het aantal besmetting snel. Exercitia volgt de richtlijnen van de landelijke en gemeentelijke overheid en van de Nederlandse Basketbalbond. Blijf je houden aan de basisregels:

 • blijf thuis bij klachten en laat je zo snel mogelijk testen;
  kinderen tot en met 12 jaar mogen met een snotneus trainen, tenzij gezinsleden koorts hebben en/of benauwd zijn.
 • houd 1,5 meter afstand van anderen buiten het veld;
 • was vaak je handen en hoest en nies in je elleboog;
 • vermijd drukte.

Als je positief getest bent, informeer je direct je trainer die vervolgens het bestuur informeert.

Voor sporthal Groote Veen geldt dat er in principe thuis wordt omgekleed en gedoucht. Maak je toch gebruik van de douches, dan geldt het houden van 1,5 meter afstand. Op de tribunes mogen maximaal 50 mensen op 1,5 meter afstand van elkaar aanwezig zijn. Je mag maximaal 15 minuten voor de start de sporthal betreden. Let op dat het niet is toegestaan om voor en na de training te verzamelen/wachten in de hal (dit geldt zowel voor spelers als voor ouders/verzorgers die hun kinderen ophalen). De kantine is geopend, maar alleen met zitplaatsen. Houd ook hier voldoende afstand. Deze regels zijn voor andere clubs ook op onze website en in de basketbalapp geplaatst.

Algemene Ledenvergadering

Dit jaar staat de Algemene Ledenvergadering gepland op dinsdag 3 november om 19:30 uur. De vergadering wordt digitaal gehouden en aanmelding vooraf is verplicht. Aanmelden kan tot uiterlijk 30 oktober door een mail te sturen naar secretaris.exercitia73@gmail.com o.v.v. aanmelding ALV. Uiterlijk twee weken van tevoren wordt het jaarverslag 2019 beschikbaar gesteld.

Positief gedrag bij sportclubs

Exercitia doet mee aan het project Positief Opgroeien Drenthe (POD) van Sport Drenthe. Sport Drenthe werkt samen met gemeenten, provincie, verenigingen, sportbonden en diverse andere organisaties om iedereen mee te laten doen in een vitale samenleving. Sport en bewegen is daarbij essentieel. Het POD-project richt zich op een positieve en veilige sfeer in en om het veld. Het bestuur en de trainers hebben inmiddels een presentatie over het project gehad. In januari volgt een tweede bijeenkomst voor alle trainers/coaches. Er volgt ook nog een presentatie voor ouders, maar de datum hiervan is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Corona. Wel komen er op korte termijn algemene aanwijzingen hoe ook ouders kunnen bijdragen aan een positieve sportbeleving. Het project leert ons vooral om te focussen op wat goed gaat en dat te benoemen. Daarin kunnen aanwijzingen voor verbetering worden verpakt. Dit leidt tot meer plezier en zelfvertrouwen en uiteindelijk is dat ook de basis voor resultaat. Binnen Exercitia doen we al heel veel goede dingen op het gebied van een positief sportklimaat, maar tegelijkertijd zijn er altijd mogelijkheden om te verbeteren. We grijpen dit project aan om hier concreet en in gezamenlijkheid invulling aan te geven.

Grote Clubactie

Sinds 19 september is de Grote Clubactie weer gestart. De jeugdleden van U12 en U14 is gevraagd om zoveel mogelijk loten te verkopen. Per verkocht lot van 3 euro mag het lid 0,75 cent zelf houden en de rest gaat naar de clubkas. Daarmee kunnen we bijvoorbeeld verhoging van de contributie voorkomen. De verkoopboekjes moeten voor 15 oktober worden ingeleverd bij de trainer.

Tafelcursus
Op maandag 19 oktober wordt om 18:00 uur (tijdens training U12) een tafelcursus gegeven. De presentatie van de tafelcursus staat op de website en kan voorafgaand aan de cursus alvast worden doorgenomen. Tijdens de training zijn twee leden aanwezig die uitleg geven en vragen beantwoorden. Daarnaast is een demo beschikbaar om tijdens de training te oefenen. De training wordt gegeven op de tribune van de sporthal, zodat we zoveel mogelijk de 1,5 meter kunnen waarborgen. In verband met de coronamaatregelen is vooraf aanmelden verplicht. Dat kan door een mail te sturen naar secretaris.exercitia73@gmail.com o.v.v. aanmelding tafelcursus.

Nieuwe digitale scoreborden
Het bestuur heeft twee digitale scoreborden aangeschaft, voor als er op twee kleine velden wordt gespeeld. Het grote, vaste scorebord wordt dan niet langer gebruikt. De digitale scoreborden zijn ter vervanging van de zeer gedateerde er gebrekkig handmatige scoreborden. Bij een mooie, nieuwe sporthal horen uiteraard ook mooie en goede scoreborden.

Trainersvergadering

Afgelopen dinsdag was de eerste trainersvergadering van het seizoen. Naast het al beschreven POD traject waarover we een presentatie kregen, hebben we vooral gepraat over hoe het gaat in de teams. Over het algemeen is er veel plezier en is iedereen blij weer te kunnen basketballen. Er is wel veel zorg over Corona, zowel bij ouders als trainers als leden. We hebben nogmaals de regels rondom Corona doorgenomen en houden de situatie nauwlettend  in de gaten.

Gedurende het seizoen bekijken we de ontwikkeling in de teams. Het kan zijn dat een team toch te hoog of te laag is ingedeeld. Dan kan er halverwege het seizoen gewisseld worden. Ook kan het zijn dat iemand toch niet helemaal past in het team waarin hij of zij is ingedeeld. We hebben geprobeerd teams bij elkaar te houden, maar soms is een leeftijdsklasse omhoog dan net te gek. Geef dit soort signalen, ook van uw kind, altijd eerst door aan de trainer, en anders aan de technische commissie. Samen kunnen we dan naar een oplossing zoeken.

We zijn dringend op zoek naar ouders die willen meehelpen bij de trainingen. Enige basketbalervaring of gevoel voor sport is fijn. Vaak groeien met name jeugdteams nog in aantal gedurende het seizoen, ondersteuning voor de trainer / coach is dan erg fijn. Met name bij de mini’s en enkele jeugdteams kunnen we goed ondersteuning gebruiken. Heeft u belangstelling? Meld u zich dan vooral bij een van de trainers!

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenscontactpersoon van Exercitia is Margreet Beimers. Een vertrouwens(contact)persoon (VCP) is binnen de sportclub het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie, discriminatie, verbale of non-verbale agressie of ander grensoverschrijdend, ongewenst of ongepast gedrag. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc. Deze persoon biedt binnen de club een luisterend oor, geeft raad en verwijst door naar geschikte hulp. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Veel verenigingen en alle – bij NOC*NSF aangesloten – sportbonden hebben zo’n vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Ze wijzen de weg bij vragen en kunnen actief meedenken over preventieve maatregelen. Kijk voor meer informatie en de contactgegevens op de website.

Vriendelijke groeten,
Bestuur BV Exercitia’73

NIEUWSBRIEF

 • Noteren in je agenda!

  ·       19 oktober tafelcursus

  ·       3 november Algemene Leden Vergadering

  ·       Incasso’s rond: 25 oktober, 20 november, 20 februari, 20 mei

   

Sporten en corona

Corona blijft onze alertheid vragen. Ook in Noord-Nederland stijgt het aantal besmetting snel. Exercitia volgt de richtlijnen van de landelijke en gemeentelijke overheid en van de Nederlandse Basketbalbond. Blijf je houden aan de basisregels:

 • blijf thuis bij klachten en laat je zo snel mogelijk testen;
  kinderen tot en met 12 jaar mogen met een snotneus trainen, tenzij gezinsleden koorts hebben en/of benauwd zijn.
 • houd 1,5 meter afstand van anderen buiten het veld;
 • was vaak je handen en hoest en nies in je elleboog;
 • vermijd drukte.

Als je positief getest bent, informeer je direct je trainer die vervolgens het bestuur informeert.

Voor sporthal Groote Veen geldt dat er in principe thuis wordt omgekleed en gedoucht. Maak je toch gebruik van de douches, dan geldt het houden van 1,5 meter afstand. Op de tribunes mogen maximaal 50 mensen op 1,5 meter afstand van elkaar aanwezig zijn. Je mag maximaal 15 minuten voor de start de sporthal betreden. Let op dat het niet is toegestaan om voor en na de training te verzamelen/wachten in de hal (dit geldt zowel voor spelers als voor ouders/verzorgers die hun kinderen ophalen). De kantine is geopend, maar alleen met zitplaatsen. Houd ook hier voldoende afstand. Deze regels zijn voor andere clubs ook op onze website en in de basketbalapp geplaatst.

Algemene Ledenvergadering

Dit jaar staat de Algemene Ledenvergadering gepland op dinsdag 3 november om 19:30 uur. De vergadering wordt digitaal gehouden en aanmelding vooraf is verplicht. Aanmelden kan tot uiterlijk 30 oktober door een mail te sturen naar secretaris.exercitia73@gmail.com o.v.v. aanmelding ALV. Uiterlijk twee weken van tevoren wordt het jaarverslag 2019 beschikbaar gesteld.

Positief gedrag bij sportclubs

Exercitia doet mee aan het project Positief Opgroeien Drenthe (POD) van Sport Drenthe. Sport Drenthe werkt samen met gemeenten, provincie, verenigingen, sportbonden en diverse andere organisaties om iedereen mee te laten doen in een vitale samenleving. Sport en bewegen is daarbij essentieel. Het POD-project richt zich op een positieve en veilige sfeer in en om het veld. Het bestuur en de trainers hebben inmiddels een presentatie over het project gehad. In januari volgt een tweede bijeenkomst voor alle trainers/coaches. Er volgt ook nog een presentatie voor ouders, maar de datum hiervan is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Corona. Wel komen er op korte termijn algemene aanwijzingen hoe ook ouders kunnen bijdragen aan een positieve sportbeleving. Het project leert ons vooral om te focussen op wat goed gaat en dat te benoemen. Daarin kunnen aanwijzingen voor verbetering worden verpakt. Dit leidt tot meer plezier en zelfvertrouwen en uiteindelijk is dat ook de basis voor resultaat. Binnen Exercitia doen we al heel veel goede dingen op het gebied van een positief sportklimaat, maar tegelijkertijd zijn er altijd mogelijkheden om te verbeteren. We grijpen dit project aan om hier concreet en in gezamenlijkheid invulling aan te geven.

Grote Clubactie

Sinds 19 september is de Grote Clubactie weer gestart. De jeugdleden van U12 en U14 is gevraagd om zoveel mogelijk loten te verkopen. Per verkocht lot van 3 euro mag het lid 0,75 cent zelf houden en de rest gaat naar de clubkas. Daarmee kunnen we bijvoorbeeld verhoging van de contributie voorkomen. De verkoopboekjes moeten voor 15 oktober worden ingeleverd bij de trainer.

Tafelcursus
Op maandag 19 oktober wordt om 18:00 uur (tijdens training U12) een tafelcursus gegeven. De presentatie van de tafelcursus staat op de website en kan voorafgaand aan de cursus alvast worden doorgenomen. Tijdens de training zijn twee leden aanwezig die uitleg geven en vragen beantwoorden. Daarnaast is een demo beschikbaar om tijdens de training te oefenen. De training wordt gegeven op de tribune van de sporthal, zodat we zoveel mogelijk de 1,5 meter kunnen waarborgen. In verband met de coronamaatregelen is vooraf aanmelden verplicht. Dat kan door een mail te sturen naar secretaris.exercitia73@gmail.com o.v.v. aanmelding tafelcursus.

Nieuwe digitale scoreborden
Het bestuur heeft twee digitale scoreborden aangeschaft, voor als er op twee kleine velden wordt gespeeld. Het grote, vaste scorebord wordt dan niet langer gebruikt. De digitale scoreborden zijn ter vervanging van de zeer gedateerde er gebrekkig handmatige scoreborden. Bij een mooie, nieuwe sporthal horen uiteraard ook mooie en goede scoreborden.

Trainersvergadering

Afgelopen dinsdag was de eerste trainersvergadering van het seizoen. Naast het al beschreven POD traject waarover we een presentatie kregen, hebben we vooral gepraat over hoe het gaat in de teams. Over het algemeen is er veel plezier en is iedereen blij weer te kunnen basketballen. Er is wel veel zorg over Corona, zowel bij ouders als trainers als leden. We hebben nogmaals de regels rondom Corona doorgenomen en houden de situatie nauwlettend  in de gaten.

Gedurende het seizoen bekijken we de ontwikkeling in de teams. Het kan zijn dat een team toch te hoog of te laag is ingedeeld. Dan kan er halverwege het seizoen gewisseld worden. Ook kan het zijn dat iemand toch niet helemaal past in het team waarin hij of zij is ingedeeld. We hebben geprobeerd teams bij elkaar te houden, maar soms is een leeftijdsklasse omhoog dan net te gek. Geef dit soort signalen, ook van uw kind, altijd eerst door aan de trainer, en anders aan de technische commissie. Samen kunnen we dan naar een oplossing zoeken.

We zijn dringend op zoek naar ouders die willen meehelpen bij de trainingen. Enige basketbalervaring of gevoel voor sport is fijn. Vaak groeien met name jeugdteams nog in aantal gedurende het seizoen, ondersteuning voor de trainer / coach is dan erg fijn. Met name bij de mini’s en enkele jeugdteams kunnen we goed ondersteuning gebruiken. Heeft u belangstelling? Meld u zich dan vooral bij een van de trainers!

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenscontactpersoon van Exercitia is Margreet Beimers. Een vertrouwens(contact)persoon (VCP) is binnen de sportclub het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie, discriminatie, verbale of non-verbale agressie of ander grensoverschrijdend, ongewenst of ongepast gedrag. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc. Deze persoon biedt binnen de club een luisterend oor, geeft raad en verwijst door naar geschikte hulp. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Veel verenigingen en alle – bij NOC*NSF aangesloten – sportbonden hebben zo’n vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Ze wijzen de weg bij vragen en kunnen actief meedenken over preventieve maatregelen. Kijk voor meer informatie en de contactgegevens op de website.

Vriendelijke groeten,
Bestuur BV Exercitia’73