Nieuwste Nieuwsbrief november

NIEUWSBRIEF

 • Noteren in je agenda!

  Safe the date!
  basketbal clinic door DONAR
  2 december 2018

  Oliebollentoernooi
  29 december 2018

  incasso’s rond;
  20 november
  20 februari
  20 mei

VACATURE

VACANT SECRETARIS
We zijn nog steeds dringend opzoek naar een nieuwe secretaris.
Korte functie omschrijving; is lid van het bestuur, beheert de agenda voor vergaderingen, notuleert, beheert de secretaris email. Zal worden ingewerkt door de voorzitter die momenteel deze taak erbij doet.

Safe the date 2 december DONAR clinic!
Exercitia’73 bestaat 45 jaar! We wilden in het voorjaar een clinic organiseren met Donar. Dit is helaas niet gelukt omdat DONAR het zo goed heeft gedaan in Europa afgelopen seizoen en hierdoor weinig tijd had. Dit jaar zijn we verder gegaan met het organiseren en 2 december is het dan eindelijk zo ver. Een clinic van DONAR in de sporthal De Marsch.

Er zal een training worden gegeven voor de jongste jeugd (peanuts en u12) van 15.00 tot 16.00.
Hierbij zullen trainers aanwezig zijn en spelers van DONAR.
Tussen 16.00 en 16.30 is er voor iedereen ruimte voor foto’s en handtekeningen.
Vanaf 16.30 tot 17.30 zal er een clinic zijn voor iedereen boven de u14.

Hopelijk tot dan!!!

 

Een veilig sportklimaat

Iedereen die sport moet dit kunnen doen in een veilige omgeving, helaas komen ongewenste omgangsvormen soms toch voor. Het maakt dat mensen zich onveilig voelen. Daarom moet hier niet alleen tegen worden opgetreden, maar ook activiteiten worden ondernomen om dit te voorkomen. Wij als bestuur van Exercitia vinden het belangrijk dat iedereen veilig kan sporten daarom nemen wij verschillende maatregelen. Deze maatregelen bestaan onder andere uit de vertrouwenspersoon en (sinds dit seizoen) het vragen van een VOG aan personen die een functie binnen de vereniging uitoefenen. Door een VOG te vragen, wordt inzicht verschaft in het verleden van bijvoorbeeld een nieuwe trainer, coach of bestuurslid.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat iemands gedrag geen bezwaar oplevert voor het uitoefenen van een bepaalde functie. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.
Het Ministerie van Justitie controleert of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor de functie, waarvoor de verklaring wordt aangevraagd. Zo zal iemand die ooit veroordeeld is voor ontucht met minderjarigen geen VOG krijgen voor trainer/begeleider van een jeugdteam. Het feit dat iemand zo’n verklaring kan overleggen betekent overigens niet dat iemand nooit met Justitie in aanraking is geweest.

Vertrouwenscontactpersoon
De vertrouwenspersoon is al een aantal jaren actief voor onze vereniging. Informatie over de vertrouwenspersoon van Exercitia is te vinden op de website: https://exercitia.nl/basketbal/?page_id=1328

Op en afbouwen op de zaterdag!

Klaarzetten en opruimen van de zaal
Voor de meeste (ervaren) basketballers is het klaarzetten en opruimen van de zaal wel bekend. Voor de volledigheid nog even op een rijtje:

 • De baskets altijd vast zetten bij het klaarzetten van de zaal
 • Het blauwe tasje met sleutels van de grijze kast en ballenkist ligt in het oude beheerdershok waar het licht ook wordt bediend. Daar kan je het tasje voorafgaand aan de wedstrijd ophalen. Nadat alles is opgeruimd en de grijze kast op slot is gedaan kan het blauwe tasje weer in het oude beheerdershok, in de bruine koffer, bij binnenkomst links, worden gelegd.
 • In de grijze kast in de groene zaal (rechtsachter in de berging) staat onder andere:
 • 24-secondenapparatuur
 • de balbezitpijl
 • 4/5-foutenborden
 • 2 tablets voor het digitale wedstrijdformulier (met lader). Als je het wachtwoord nodig bent, vraag je coach of iemand uit het bestuur.
 • Het bedieningspaneel van het scorebord staat in de kamer waar de lichtknoppen ook zitten (het voormalige beheerderskantoor). Als je binnenkomt links naast de deur staat een bruine koffer, daar hoort het paneel in. Na afloop van de wedstrijd moet het bedieningspaneel aan de lader worden gelegd. De lader ligt direct links in of op de bruine koffer.
 • Na afloop van de wedstrijden de ballenkist aan beide zijden weer op slot doen en de sleutelbos in het blauwe tasje. Dit blauwe tasje leg je ook in de bruine koffer in het voormalige beheerdershok.
 • De zaal moet na de wedstrijd worden geveegd. De vegers hangen buiten de zaal in de gang, net als het stoffer en blik. 

Instructies digitale wedstrijd formulier.
De instructies voor het invullen van het digitale wedstrijd formulier zijn te vinden op onze eigen website en eventueel op de site van de NBB

Ballensysteem
Alle dames en heren ballen zitten in de houten kist in de groene zaal. De miniballen in de blauwe containers. De sleutels voor de ballen ligt in het tasje die in de bruine koffer in het voormalige beheerdershok ligt. Zorg dat tijdens thuiswedstrijden de ballenkisten niet open staan en dat er niet te veel ballen in de zaal zijn, zodat er geen ballen kwijtraken. Voor de uitwedstrijden kunnen ballen “geleend” worden uit deze kisten voor de uitspelende team, maar de ballen dienen z.s.m. na de wedstrijd weer teruggeplaatst worden. Wees zuinig op de ballen!

3X3 basketbal!

Afgelopen week een gesprek gehad met een van de touwtrekkers van het 3X3 basketbal. Komend jaar zal er weer een 3×3 competitie plaatsvinden! Momenteel hebben we twee mensen benaderd binnen de vereniging om het 3×3 basketbal te promoten en te coordineren.
Hieronder volgt een bericht vanuit de 3×3 organisatie;

Enthousiasme: na het laatste gesprek dat ik gisteren heb gevoerd met alle verenigingen die belangstelling hadden getoond voor de 3 x 3  zijn we nu een stuk verder.  Ondanks de wat stroeve aanloop (weinig aanmeldingen in september) , reageren de verenigingen gelukkig toch enthousiast en gaan we er samen weer een mooie competitie van maken.: heb op voorstel van de werkgroep 3 x 3  samen met Andre Reitsema (Assist)  besloten om zondag 16 december in Assen te starten met de eerste speelronde.
Data vervolg. De overige data zullen zo snel mogelijk volgen. (We doen ons best om ook te plannen op zaterdagen: dit vereist in ieder geval overleg met betrokkenen van de NBB, wil hier graag na 1 januari 2019 een begin mee maken. (Samen overleggen moet toch minimaal kunnen, lijkt me). Wil de NBB de 3 x 3 competitie serieus nemen, zal er qua planning iets moeten gebeuren vanaf seizoen 2018 – 2019.
Aanmelden voor 3×3. Je kunt je binnenkort aanmelden vraag je trainer en volg facebook om up to date te blijven.

Vriendelijke groeten,
Secretaris BV Exercitia’73