NIEUWSBRIEF

 • Noteren in je agenda!

  Start trainingen:
  vanaf 3 September 2018

  Start wedstrijden:
  vanaf 14 September 2018

  Trainersvergadering:
  11 September 2018

  ALV:
  9 Oktober 2018

WE ZOEKEN NOG!!!

Trainer/CoachMeisjes u12
We zoeken dringend naar een trainer/coach voor meisjes onder de 12!
Ze trainen 2 keer per week (woens- en vrijdag) en spelen meestal op zaterdag een wedstrijd. Het is een leuke groep meiden die staat te springen om het seizoen weer van start te gaan! Kun JIJ ze helpen of weet jij iemand? neem contact op met onze TC.
Trainer/CoachJongens U16
We zoeken dringend naar een trainer/coach voor jongens onder 16!
Ze trainen 2 keer per week (maan- en woensdag) en spelen bijna wekelijks op zaterdag een wedstrijd. Het is een leuke groep jongens die staat te springen om het seizoen weer van start te gaan! Kun JIJ ze helpen of weet jij iemand? Neem contact op met onze TC.
Secretarisbestuursfunctie
We zoeken nog naar versterking voor ons bestuur in de vorm van een secretaris. Je plant dan de vergadering in en bent er ook aanwezig om nadien te zorgen voor uitgewerkte notulen. Je werkt nauw samen met de voorzitter maar ook met de rest van het bestuur, een hecht team.

Kascommissie
Niet alleen de lustrumcommissie is nieuw aangesteld, maar er staat voor dit seizoen ook een nieuwe kascommissie voor ons klaar. Deze bestaat uit Arjan Harms en Marco v.d. Woude uit Heren 1, top!

Algemene LedenVergadering (ALV), Allen Welkom!
Graag willen wij iedereen uitnodigen om bij de ALV aanwezig te zijn. In de ALV zullen we het jaar evalueren en de plannen voor komend seizoen aan jullie presenteren. De begroting, jaarrekening en de contributie zal ter goedkeuring liggen. Eventueel kunnen de statuten op de ALV worden gewijzigd.
Tijdens deze ALV zullen er bestuurders eervol worden ontslagen en zullen er eventuele nieuwe kandidaten worden gepresenteerd en of benoemd.

Seizoen 2018-2019
De teamindelingen staan in de nieuwsbrief en het trainingsrooster voor het seizoen 2018 – 2019 is inmiddels te vinden op de website!

De trainingen beginnen weer vanaf 3 september a.s.

Stem Exercitia!
Dit is het vierde jaar dat we de Rabobank Clubkas Campagne organiseren. Jaarlijks stelt onze bank op deze manier een deel van de winst, het coöperatief dividend, beschikbaar als extra ondersteuning aan het lokale verenigingsleven. Onze leden beslissen van dinsdag 4 september tot en met woensdag 19 september 2018 hoe de totale bijdrage wordt verdeeld. Juist in deze tijd, waarin het binnenhalen van financiële middelen steeds moeilijker wordt, is deze bijdrage een extra stimulans om dromen te laten uitkomen.
Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne kunnen leden van Rabobank Assen en Noord-Drenthe hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt. Na het uitbrengen van de stemmen wordt het beschikbare bedrag naar rato verdeeld (met een maximum van € 5.000,-). Dit jaar hebben we maar liefst €150.000 (incl. btw en schenkingsrecht) te verdelen, dus doe mee!
Kijk voor meer info over de Rabobank Clubkas Campagne op www.rabobank.nl/assen-nd.

Vriendelijke groeten,
Secretaris BV Exercitia’73