NIEUWSBRIEF

 • Noteren in je agenda!

  PUBQUIZ
  ??? 2018


  Thema LUSTRUM
  prijsvraag sluit 15 maart


  Trainersvergadering:
  begin april

  LUSTRUM
  26 mei 2018

Vacatures binnen BV Exercitia’73
Technische Commissie
vacant per volgend seizoen

Secretaris
vacant per direct

Voor vragen mail de voorzitter of degene die nu nog de functie vervuld.

Wedstrijdverslag?!
Een wedstrijdverslag kan gestuurd worden naar: voorzitter.exercitia73@gmail.com. Als het wedstrijdverslag voor zondag 18:00 uur binnen is, proberen we het verslag te plaatsen in de Dorpsklanken. Daarnaast plaatsen we het op onze website en Facebookpagina. Verslagen zijn dus meer dan welkom!

Gele gloed in Martiniplaze
Het leek er niet meer van te komen, maar op het laatste moment kreeg de lustrumcommissie het toch nog voor elkaar om 110 kaarten te bemachtigen voor de middagwedstrijd van Donar tegen Aris op zondag 26 januari j.l..
Alle jeugdleden van Exercitia, van de peanuts t/m de U 20 teams, konden gratis deze wedstrijd bijwonen en van deze gelegenheid werd gretig gebruik gemaakt. Een prachtig gezicht was dat de vakken T en M van de Martiniplaza ineens geel kleurden i.p.v. het gebruikelijke blauw.
Iedereen genoot volop van de wedstrijd en alles daarom heen; de capriolen van de mascotte, de cheerleaders, de high five van de spelers, op de foto met de spelers enz. Het was een mooie gezamenlijke belevenis waar vast nog lang aan teruggedacht wordt.

Onze dank gaat uit naar het managementbureau van Donar,
Namens de lustrumcommissie, Geert Jan Hartlief

Clinic Donar
Het plannen van de clinic heeft nogal wat voeten in de aarde. Donar is natuurlijk erg druk met het spelen in europa, de bekerwedstrijden en de reguliere competitie.  De clinictrainer waar we contact mee hebben zijn erg welwillend en willen graag dat het gaat lukken! Het struikelblok is eigenlijk alleen de datum. Hou de site en facebook dus goed in de gaten voor eventuele updates. Deze zullen worden gemeld op de lustrum pagina.

Bekijk hier

3×3 basketbal

Deze periode (tot aan de zomer) gaat er een pilot 3×3 gestart worden om de jeugd binnen de regio Noord nog meer ervaring op te laten doen met wedstrijdbasketbal. Daarnaast is het doel om aan de hand van de ervaringen voorstellen te formuleren voor een eventueel op te starten reguliere competitie 3 x 3 in 2018 – 2019.
Waarom deze pilot.
Vaak komt het voor dat er slechts een klein aantal speelsters (eerste uitgangspunt was gericht op de meiden) zijn binnen een bepaalde leeftijdsgroep. Er is dus geen compleet team te maken binnen 5 x 5 basketbal. Een team samenstellen uit 2 verschillende verenigingen levert ook problemen op. Meestal zorgt de afstand er voor dat er niet gezamenlijk kan worden getraind met als gevolg dat meisjes afhaken.
Wie doen er mee aan de pilot?
Deelnemende verenigingen: Jahn II, BVG, HSVB, Aquila, Exercitia en Assist.
Deelnemende teams.
De deelname staat open voor: M en V U 14, M en V U 16 en M en V U 18. (Mixed teams zijn toegestaan).
Exercitia heeft zich in geschreven met de meidenteams u14 en u16. Per keer zal bekeken worden wie mee gaat doen. Dit gaat dus bij voorkeur in de passende leeftijdsklasse.

Contributie
Rond 20 februari wordt de 3e incasso termijn geïnd. Ook wordt bij deze termijn het bedrag voor de tenue huur en indien van toepassing de loten voor de grote club actie geïnd.
Vragen? Mail onze penningmeester:
penningmeesterexercitia@hotmail.com


De Flint
Januari 2018
Weer hadden een aantal leerlingen geen sportkleding bij zich, de gymleraar was teleurgesteld. Het gebeurde wel vaker om uiteen lopende redenen dat leerlingen niet konden meedoen met de gymles.
Hadden we maar sportkleding op school dan konden alle leerlingen gewoon meedoen en hoefde niemand aan de kant te zitten.
Een collega (en speler van exercitia) hoorde dit en vroeg binnen de vereniging wat er met oude tenues wordt gedaan. Michael en Joram vertelden dat er nog wel wat oude tenues waren die mee mochten.
Een paar weken later lag de kofferbak vol met tenues, nu kunnen alle leerlingen meedoen met de gymles!
Exercitia Bedankt!

Grote club actie
Een groot deel van onze jongste jeugd heeft in het najaar loten verkocht voor de grote club actie. Hierover is eerder al een mail gestuurd aan de ouders waarin de gang van zaken rondom uitbetaling is toegelicht. Dit jaar waren we voornemens om het anders te doen dan voorgaande jaren vanwege de overgang naar Sportlink en de incasso van 5 naar 4 termijnen. Helaas heeft dit wat langer op zich laten wachten dan we hadden verwacht. Gelukkig is de uitbetaling aan de leden net voor het versturen van deze nieuwsbrief  gelukt. Mocht uw kind loten hebben verkocht maar het bedrag nog niet op uw rekening zijn gestort neem dan even contact op met onze penningmeester.

SAVE THE DATE: 26 MEI 2018, LUSTRUM!
Exercitia bestaat 45 jaar en dat gaan we uiteraard vieren met een prachtig lustrum feest!
Bij deze alvast de oproep om al je (oud-)teamgenoten uit te nodigen voor de 26 mei. Het volledige programma zal later bekend gemaakt worden.
Daarnaast vragen we jullie om na te denken over een leuk thema. De winnaar krijgt een leuke prijs! De inzendingen kunnen gestuurd worden naar haraldhilbrants@hotmail.com.
Tot snel,
de Lustrum Commissie

Vriendelijke groeten,
Voorzitter BV Exercitia’73